Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO): elektrisch bezorgen

Een duurzaam concept als Buitengewone Varkens is extra bewust bezig met de inzet van mensen en middelen. Om de vleespakketten bij onze klanten te krijgen hebben we daarom een optimale mix gevonden tussen ophaalpunten (pick ups) en bezorgmomenten. De ophaalpunten in de grote steden worden meestal met de fiets bezocht door onze crowdfarmers.

Wij bezoeken die pick ups met een volledig elektrische auto. Samen zorgen we zo voor een minimale milieubelasting. En toch hoeft ‘de provincie’ zich niet achtergesteld te voelen: in het midden en oosten van het land bezorgt Lochem Energie ook volledig elektrisch elke twee weken een gebied. Voor de noordelijke 3 provincies, Zeeland en Limburg proberen we privé ritjes met bezorgen te combineren of zetten we de ‘gewone’ post in.

Voor de pick ups of eigen elektrische bezorgrondes verspillen we geen tempex en droogijs omdat het hele proces binnen 12 uur plaatsvindt. Op onze website wordt u door het ingeven van uw postcode automatisch naar de dichtstbijzijnde en/of eerstkomende bezorg- of ophaalronde doorgeleid. Probeer maar eens…!