Sandenburg – Langbroek (NW)

Eind 2020 zijn we de samenwerking aangegaan met dit prachtige landgoed in de provincie Utrecht. Dit landgoed bestaat uit oneindige bossen afgewisseld met landbouwgronden van melk- en vleesveehouders. Dichterbij het kasteel worden Tamworth varkens gehouden in enkele grote bospercelen. In 2021 werken we toe naar een gesloten bedrijf op Sandenburg, wat wil zeggen dat er een groepje zeugen met een beer lopen, waarvan alle biggen ook op het landgoed worden grootgebracht. Zo realiseren we zo min mogelijk vervoersbewegingen met de varkens. Beheerder Jeroen en eigenaar Frederik zijn blij met de samenwerking omdat ze de varkens graag hebben voor het beheer van de bossen, maar er tegenop zien om het vlees zelf te moeten afzetten. Voor meer informatie bel Jeroen: 06-27077287.