Van der Valk – De Bilt (C)

In 2020 begon een mooi avontuur met één van de locaties van het Van der Valk concern. Uitbater Folkert kwam met zijn dorpsgenoot Josse in contact toen Josse genomineerd werd als ondernemer van het jaar door de gemeente. Bij deze locatie was er al een samenwerking met de dagbesteding van jongeren met het syndroom van Down. Inmiddels doen zij een belangrijk deel van het werk zoals het voeren en controle werkzaamheden. In 2021 gaan we ook samenwerken op het gebied van de teelt van groenten en voedergewassen op eerder door de varkens bemest terrein. Zo maken we echt werk van circulariteit. Bel voor meer informatie met Josse: 06-22046803.